Vol 40, Nr 3-4 (2019)

Abort och reproduktiva val

Innehållsförteckning

Från redaktionen

Från gästredaktionen: Abort och reproduktiva val PDF
Elizabeth Kella, Helena Wahlström Henriksson 3–10

Artiklar

Abort – vems rättighet? Om samtida abortdebatter i Sverige PDF
Nadia Feshari, Caroline Karlsson 11–32
Från medicinskt avfall till rättighetsinnehavare. Framväxten av värdekonflikter kring aborterade foster i Sverige PDF
Solveig Jülich, Helena Tinnerholm Ljungberg 33–54
”Varför vi är där vi är idag” Samtal med barnmorskor om abortskildringar i litteraturen PDF
Margaretha Fahlgren, Christine Rubertsson, Anna Williams 55–76
Att välja fritt bland få alternativ. Unga kvinnors upplevelser av risk och ansvar i preventivmedelsrådgivning PDF
Lisa Raeder 77–100
Abortören är en kvinna. Om Helga, lagen och skammen i det svenska 1940-talet PDF
Lena Lennerhed 101–118
Heder och vanära i folkhemmet. Reproduktiva val och abortskildringar i svensk 1940- och 50-talslitteratur PDF
Therese Hellberg 119–139

Frispel

Det kvinnliga ansvaret (ur 100 om dagen) PDF
Anna Bengtsdotter 140–145
Ansvaret för den egna kroppen som främmande PDF
Lisa Folkmarson Käll 146–149
Alene med ansvaret for beslutningen om abort PDF
Marianne Kjelsvik 150–152
Dags att ta snacket? PDF
Maja Bodin 153–155
Abort som ligestillingsredskab PDF
Karen Sjørup 156–159

Recensioner

Harriet Bjerrum Nielsen, Feeling gender. A generational and psychosocial approach PDF
Linn Alenius Wallin 160–162
Lena Trojer, Sharing Fragile Future: Feminist Technoscience in Contexts of Implication PDF
Anders Johansson 163–165

Från Sveriges genusforskarförbund

Reproduktiva rättigheter – för vem? PDF
Linnéa Bruno, Sofia Strid 166–170

Medverkande i detta nummer

Medverkande PDF
172–175

Hela numret som PDF

TGV 40 (3–4) Abort och reproduktiva val PDF


Tidskriftens ISSN: 2001-1377