Nr 3-4 (1993)

Bakom kameran

Innehållsförteckning

Från redaktionen

Från redaktionen PDF
sid 1-2

Artiklar

Kvinnor efterlyses! PDF
Griselda Pollock sid 3-16
Det skarpa perspektivet och könsproblematiken inom dokumentärfotografin PDF
Karin Becker sid 17-35
Kamerans spänningsfält och könens positioner PDF
Marta Edling sid 36-44
Kvinnliga pionjärer osynliga i fotohistorien PDF
Eva Dahlman sid 45-54
Förnyelse av formen i femtiotalets fotografi PDF
Anna Tellgren sid 55-67
Familjealbumet avslöjar dolda relationer PDF
Barbro Werkmäster sid 68-82
Kvinnliga fotografer intar scenen PDF
Iréne Berggren sid 85-94
Fotografen måste väcka lusten till större kunskap PDF
Abby Peterson sid 95-98

Hela numret som PDF

Bakom kameran PDF
sid 1-128


Tidskriftens ISSN: 2001-1377