Tidskrift för genusvetenskap


Tidskrift för genusvetenskap är det nya namnet på tidigare Kvinnovetenskaplig tidskrift, som startades 1980 i Lund. TGV är en av Nordens största referee-granskade tidskrifter för aktuell tvärvetenskaplig genusforskning. TGV presenterar ny forskning, introducerar teorier och begrepp. Utöver vetenskapliga artiklar inbjuds forskare, aktivister, feminister m.fl. även att göra snabba inlägg i frågor som ligger dem varmt om hjärtat, dessutom recenseras böcker med koppling till genusvetenskap. Redaktionen är knuten till universitetsstäder i Sverige och byter ort vart 4:e år. Sedan årsskiftet 2009/2010 är redaktionen förlagd till Linköpings Universitet och Tema genus.

TGV/KVT på nätet!

Den nuvarande redaktionen för Tidskrift för genusvetenskap har i samarbete med Göteborgs Universitetsbibliotek och Arbetslivssupport nu avslutat arbetet med att skanna in och lägga upp ALLA tidigare nummer, från och med 1980, av Tidskrift för genusvetenskap / Kvinnovetenskaplig tidskrift!

God läsning!

 

Besök även gärna Tidskrift för genusvetenskaps hemsida!Tidskriftens ISSN: 2001-1377