Tidskrift för litteraturvetenskap

Tidskrift för litteraturvetenskap rankas som ett av de viktigaste litteraturvetenskapliga publikationsorganen i Norden. Tidskriften utkommer sedan 1971 med fyra nummer per år och inriktar sig på ett brett spektrum av litteraturvetenskapliga frågeställningar. Utöver vetenskapliga artiklar och essäer bevakar TFL litteraturvetenskaplig bokutgivning i främst Sverige och Norden. TFL cirkulerar mellan landets litteraturvetenskapliga institutioner i tvåårsintervall och 2021–2022finns redaktionen vid Lunds universitet.

TFL är en open access-tidskrift och publicerar varje nummer digitalt senast sex månader efter att det kommit ut. I vårt arkiv kan du ladda hem enstaka artiklar, recensioner och hela nummer av tidskriften. Du kan också använda sidans sökfunktion för att hitta artiklar som behandlar de ämnen som intresserar dig. Läs mer om TFL på internet i nummer 2008:1.


Call for Papers, tema KROPP (Tfl 2021:2)
Deadline: 1 juli 2021

Vad betyder kropp för en litteraturvetare? Hur gestaltas kroppar i litteraturen, och hur kan vi förstå litteraturens egen kroppslighet?

Litteraturen är förstås full av kroppar: arbetarlitteraturens slitna kropp, sjukdomsskildringens bräckliga kropp, kriminalromanens styckade kropp, sexnovellens begärliga kropp. I litteraturen finns kroppar märkta av förtryck, våld, flykt och trauma, liksom kroppar som överskrider gränser – skapar trubbel, tar plats och gör motstånd. Och de mänskliga kropparna är inte ensamma. I antropocen, människans tidsålder och tiden för det sjätte massutdöendet, finner sig litteraturvetaren omgiven av mer-än-mänskliga kroppar, ett myller av litterära djur och växter.

Litteraturen och den litterära gestaltningen är dessutom kroppslig i sig själv. Nymaterialistisk litteraturteori prövar kroppen som metafor eller figur för att undersöka litteraturens form, komposition och förmågor, dess rytmer, röster och affekter. På ett likartat sätt kan intermediala och medieekologiska litteraturstudier synliggöra de fysiska och filosofiska gränssnitten mellan litterära uttryck, medieteknologier och såväl skrivande som läsande kroppar. Litteraturvetarens egen kroppslighet engageras även i exempelvis affektteoretiska och postkritiska studier som uppmärksammar litteraturens förmåga att beröra och uppröra.

Tidskrift för litteraturvetenskap välkomnar nyskrivna artiklar som i bredaste bemärkelse utforskar temat KROPP, för tidskriftens nummer 2021:2. Möjliga ämnen innefattar men är inte begränsade till: litterärt gestaltade kroppar, litteraturens materiella form och mediala kropp, samt skrivandets och läsandets kroppslighet.


Omfång: max 30.000 tecken, ink. blanksteg
Deadline: 1 juli 2021
Skicka manus till isak.hylten-cavallius@litt.lu.se

Närmare instruktioner för artikelförfattare finns på TfLs hemsida: http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tfl/information/authorsTFL