Vol 49, Nr 2-3 (2019)

Fascism och litteratur

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning

Innehåll PDF

Från redaktionen

Från redaktionen PDF
Eva Nordlinder

Artiklar

Inledning PDF
Sven Anders Johansson
Totalitarism, realism och historisk ängslighet PDF
Tora Lane
Avslöjade? Om Karl Vennberg, Paul de Man, litteraturen och fascismen PDF
Anders E Johansson
Att läsa ”fascistisk” poesi – och finna något annat. Örnulf Tigerstedts dualism ur ett kunskapsteoretiskt perspektiv PDF
Anna Möller-Sibelius
"Om bödeln kunde uttrycka sig”. Skrivandet som motstånd och antifascistiskt arbete i Mirjam Tuominens Besk brygd PDF
Ylva Perera
Vad gör en fascist? Individen, mikropolitiken och aktivismens logik PDF
Sven Anders Johansson
Den svarta solens modaliteter. Burzum, Bataille och JVVF-forskningen PDF
Erik van Ooijen
Fascisten som anti-fascist. Teratologen, kritiken och litteraturen som vara PDF
Magnus Ullén
Senfascismens æstetisering af (den hvide) arbejderklasse. Noter til en kommunistisk kunstteori PDF
Mikkel Bolt

Essäer

Tvetydighetens fascism PDF
Marcia Sá Cavalcante Schuback
Kairos. Motståndets kritiska ögonblick PDF
Evelina Stenbeck
Om den negativa kärleken. En essä om klass och fascism PDF
Mats Deland

Recensioner

Recensioner PDF

Medverkande

Medverkande PDF

Hela numret som PDF

Hela numret som pdf PDF


TFL