Hvor effektive og demokratiske er styrings-netværk? På jagt efter relevante evalueringskrite-rier og metastyringsteknikker

Eva Sørensen, Jacob Torfing

Abstract


Den stadigt mere velkonsoliderede governanceforskning har påvist, at styringsnetværk spiller en væsentlig rolle i offentlige styringsprocesser, og at netværk mellem offentlige og private aktører i stigende grad betragtes som et effektivt og legitimt styringsredskab. Der råder til gengæld betydelig usikkerhed blandt governanceforskerne om, i hvilken grad styringsnetværk bidrager til at gøre den offentlige styring effektiv og demokratisk. Denne usikkerhed hænger sammen med uklarheden om, hvordan vi måler og evaluerer deres effekter. Artiklen tilbyder nogle kriterier, der kan anvendes i empiriske evalueringer af konkrete styringsnetværks effektivitet og demokratiske kvalitet. Kriterierne kan dels anvendes til at påvise variationer i effekterne af forskellige typer styringsnetværk, ligesom de kan tilvejebringe viden om konkrete netværks funktionsmåde, der kan danne udgangspunkt for tilrettelæggelsen af målrettede effektivitets- og demokratifremmende metastyringsstrategier..


Full Text: PDF

Scandinavian Journal of Public Administration

School of Public Administration, Box 712 - SE-405 30 Göteborg

ISSN: 2001-7405, E-ISSN: 2001-7413