Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor: Drivkræfter, barrierer og behovet for innovationsledelse

Jacob Torfing

Abstract


Samarbejdsdrevet innovation er en ny metode til at skabe offentlig innovation, der både gør op med lovprisningen af diverse innovationshelte og med forestillingen om, at innovation primært fremmes gennem bureaukratiske rutiner eller markedsbaseret konkurrence. Styrken ved samarbejdsdrevet innovation er, at interaktionen mellem de forskellige offentlige og private aktører skærper problemforståelsen, øger iderigdommen og skaber ejerskab til nye og vovede løsninger. Der er imidlertid mange barrierer for samarbejdsdrevet innovation, og der er derfor behov for en ny form for innovationsledelse, der kan overvinde eller mindske barriererne. Artiklen giver et bud på tre nye innovationslederroller, der kan understøtte samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor. Argumentet illustreres af et empirisk casestudie af formuleringen af en exit-strategi for bandemedlemmer i København, der ønsker at komme ud af et kriminelt miljø og få en ny og tryggere tilværelse. Analysen perspektiveres til sidst i forhold til de nye forvaltningspolitiske vinde.


Full Text: PDF

Scandinavian Journal of Public Administration

School of Public Administration, Box 712 - SE-405 30 Göteborg

ISSN: 2001-7405, E-ISSN: 2001-7413