Submissions

Online Submissions

Already have a Username/Password for In Situ Archaeologica?
Go to Login

Need a Username/Password?
Go to Registration

Registration and login are required to submit items online and to check the status of current submissions.

 

Author Guidelines

In Situ Archaeologica tar emot, evaluerar och publicerar artiklar kontinuerligt. Alla manus med relevans till tidskriften blir bedömda av redaktionen och sänds därefter ut till anonym peer review för ventenskaplig bedömning.

In Situ Archaeologica receives, evaluates and publishes articles continuously. All scripts with relevance to the journal are evaluated by the editorial staff and are then sent to anonymous peer review for the evaluation.

All contributions must be uploaded through our webpage, Manuscripts as a text file and figures, tables and such as supplementary files. Meta data must be specified as requested.

Note: The author’s guidelines below are only in Swedish. If needed in English please contact the editor.

 

Artiklar

En artikel bör normalt sett omfatta omkring 80-100 000 tecken inklusive blanksteg, exklusive figurer och tabeller. Längre tematiska artiklar är emellertid också välkomna men bör vara överenskommet med redaktionen på förhand. Också specifika önskemål om publicering av flera artiklar under ett tema accepteras efter överenskommelse med redaktionen.

Debattartiklar publiceras med ett efterföljande diskussionsavsnitt med av redaktionen inbjudna forskare. Önskemål om att publicera en debattartikel bör därför diskuteras med redaktionen på förhand.

En artikel skall innehålla ett abstract på engelska om max 150 ord och ett summary på 500 - 700 ord (gäller ej debattinlägg eller manus på engelska).

Artikeln inleds med titel. För språkgranskning ansvarar In Situ. Tidskriften ansvarar också för översättning av figurtexter.

Använd ett minimum av formateringar. Inga indrag o.d. Separera enbart stycken med att börja på ny rad.

In Situ följer svenska skrivregel för tal i text. Alltså nummer 1-12 skrivs i text med bokstäver och från 13 och uppåt med siffror. Undantag görs när flera tal i samma mening och ett av dem är under respektive över 12, som alltid skrivs i siffror. Annars gäller för från-till: fem till åtta och 13-22, samt alltså 7-16.  Avvikelser görs för speciella tillfällen, så som datum, klockslag, måttenheter, decimaltal, numreringar osv. som alltid skrivs med tal. Undantag görs också för extremt stora tal som kan skrivas som bokstäver eller en kombination t.ex: hundratusen, 20 miljoner. Var konsekvent genom texten.

Fotnoter accepteras inte och slutkommentarer enbart undantagsvis.

Det är tillåtet att ha tre (3) rubriknivåer. Rubriker och rubrikenivåer markeras tydligt genom olika fontstorlek och eller fet stil. Använd enbart ett (1) typsnitt.

Citat inleds med " och avslutas med ". Citat skall antingen avslutas med punkt (.) när den citerade texyten avslutas med fullständig mening, eller med tre punkter (...) om citeringen utgör del av fullständig mening. Inget mellanrum mellan punkter och text.

Referenser skall utformas enligt riktlinjer och exempelsamling under fliken referenser.

Illustrationer

Gör inga egna fotomontage. Lämna bilderna separata med en förklarande text till redaktionen.

De skall vara av formaten jpeg (foto), tiff, eps alternativt ai fil (kartor o.l.) och ha en upplösning på 300 dpi (observera att 300 dpi inte är samma sak som 300 pixlar).

Tabeller och diagram accepteras i excel format alternativt som tiff bild, men tituleras som figur. Figurer i färg tillåts, men tänk på regler kring färgsättning för färgblinda.

Figurer laddas upp med manustext som supplementary files. Det är krav om att metadata för varje fil är så fullstädnigt ifyllt som möjligt.

Figurtexter läggs in i löpande i texten där figuren önskas och börjar med Figur+mellanslag+nr (ingen förkortning). Det skiljs inte på figurer, kartor, foton eller tabeller, utan alla numreras löpande med som: Figur 1 osv.

Manus leveras via ”online submission” (se ovanför)

Format för referenser i text är alltid efternamn+årtal i parantes (Petersson 2005). Vid antologier, böcker, rapporter o.l. skal sidtal anges efter årtal separerat med kolon (:), t.ex. (Andersson 2005:5) alternativt (Andersson 2005:5, 10-15). Hänvisningar till figurer osv. görs (Andersson 2005:figur 3).

Förkortningar likt f, ff, ibid. osv skall inte användas.

Vid flera referenser inom samma parantes placeras de i bokstavsordning på efternamn separerat med komma (,), alltså (Andersson 199:1-5, Bolin 2000) och flera referenser av samma författare i årtal med nyaste publicering först separerat med komma (,). Exempelvis (Andersson 2005, 2004:33, Bengtsson 2016) osv.

Referenslista upprättas sist i dokumentet och följer Harvardsystemet efter Kungliga bibliotekets standard (http://libris.kb.se/). Dock utan parantes runt årtal. Alltså Petersson, H. 2005. och inte Petersson, H. (2005). På Kb, Libris kan referenser skapas efter författarsök genom att trycka på "skapa referens" och välj referens under rubrik Harvard.

 

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.

 1. The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).

  All authors to the submitted article is contributing scientifically and is accepting publication of the material including raw data.

 2. The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word or RTF document file format.
 3. The article is sent according to Authors guidelines separated in following files:

  1. Manuscript and reference list.

  2. illustrations and tables each sent as individual files.

  Manuscript file is named as: manuscript.docx Illustrations named figure+number. Under no circumstances should files be named with authors name.

 4. The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustration text are placed within the text at the appropriate points, but the illustrations as such is sent as separated files.

   

 5. All data used in this artile is uploaded with the article (format: pdf, excel or xml)

   

 6. The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.

   

 7. The instructions in Ensuring a Blind Review have been followed. Remember that word document itself contains metadata from your PC. These can be removed by scanning the document under File menue.
 

Copyright Notice

In Situ Archaeologica uses Creative Commons license a.

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

 

Privacy Statement

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.

 


ISSN: 2002-7656