Vol 40, Nr 2 (2019)

Öppet nummer

Innehållsförteckning

Från redaktionen

Oviss framtid för TGV efter 2020 PDF
Karin S. Lindelöf, Camilla Flodin 2–4

Artiklar

En kolonial elits sista strid. Tyskbalternas sommartillvaro vid Rigaschen Strand runt sekelskiftet 1900 PDF
Christina Douglas 5–28
Neutralitet och muslimska kvinnors slöja. Aktivt medborgarskap, arbete och exkludering i det samtida Sverige PDF
Nina Jakku 29–50
Hanna Rydh och den onämnbare Andre PDF
Christian Gerdov 51–74
Utsatt på arbetsmarknaden och beroende av kollektivtrafiken. Transportfattigdom i ett svenskt sammanhang PDF
Malin Henriksson 75–96
#Metoo. Motståndsberättelser om sexuella trakasserier i(nifrån) socialt arbete i Sverige PDF
Sanna Jangland, Louise Thorén Lagerlöf, Mona Livholts 97–119

Frispel

Om populärhistoriska tidskrifter PDF
Daniel Nyström 120–137
Ur ”Låt mig bli” – en roman under arbete PDF
Sebastian Lönnlöv 138–144

Recensioner

Märta Tikkanen. Måste försöka skri- PDF
Annie Woube 145–146
Miranda Fricker. Epistemisk orättvisa. Kunskap, makt och etik PDF
Jocelyn Quigley Berg 147–149

Från Sveriges genusforskarförbund

Akademin efter #metoo – var står vi nu? PDF
Johanna Jers 150–152

Medverkande i detta nummer

Medverkande PDF
153–155

Hela numret som PDF

TGV 40 (2) 2019 PDF


Tidskriftens ISSN: 2001-1377