Vol 40, Nr 1 (2019)

Öppet nummer

Innehållsförteckning

Från redaktionen

40:e årgången har startat! PDF
Karin S. Lindelöf, Camilla Flodin 2–4

Artiklar

”Vi kan inte påstå oss vara feminister om vi inte tänker på hur vi pratar.” Normkritiskt en – ideologiskt, identitetsskapande. Och inkluderande? PDF
Karin Milles 5–26
Destabiliserande mjölkflöden PDF
Michell Zethson 27–48
Snåriga sårbarheter i nyliberala tider. Om relationen mellan sårbarhet, agens och nyliberalism PDF
Evelina Johansson Wilén, Lina Palmqvist, Jeanette Sundhall 49–70
Kompetent aktör eller psykiskt skör? Barn- och flickdiskurser i konstruktionen av ungas psykiska ohälsa PDF
Julia Callegari, Ulrika Levander 71–95

Frispel

Offentlig sorg – döden som symbol och verklighet PDF
Mirjam Katzin 96–101
ETT FLICK-GENI & det gurleska, gotiska & kusliga i Pretty Little Liars PDF
Anna Nygren 102–107

Recensioner

Recensioner PDF
108–112

Från Sveriges genusforskarförbund

Dags att skära halsen av genusforskning? PDF
Mathias Ericson 113–114

Medverkande i detta nummer

Medverkande PDF
115–116

Hela numret som PDF

TGV 40 (1) 2019 PDF


Tidskriftens ISSN: 2001-1377