Vol 39, Nr 1 (2018)

Öppet nummer

Innehållsförteckning

Från redaktionen

Redaktionsbyte PDF
Karin S. Lindelöf, Camilla Flodin 2–4

Artiklar

I vetenskapandets vardagsrum. Representationer av genusforskning och genusvetenskap i KVT/TGV 1980–2017 PDF
Helena Wahlström Henriksson, Annika Olsson 5–28
Ulleråkers sörjbara andra. Ett queert perspektiv på det psykiatriska sjukhusets kulturarv PDF
Cecilia Rodéhn 29–50
Tystnader och synliggöranden kring staden. Tonårsflickors minnen om urbana platser och könade möten PDF
Ann-Charlotte Palmgren 51–72
Att göra det politiska personligt. Lämpliga och önskvärda föräldrar i socialtjänstens utredningar av samkönad närståendeadoption PDF
Katarina Nyström 73–95

Frispel

Kärlekskrigaren, grisen och våldet PDF
Eva Lundgren 96–105
Historisk amnesi och progression - fallet Olympe de Gouges PDF
Lisa Gålmark 106–114

Icketematiska artiklar

Institutionell immunitet, kritik och akademi - Bo Rothstein och könskampen mot genusforskarna PDF
Jenny Westerstrand Webb

Recensioner

Gabriella Nilsson och Inger Lövkrona. Våldets kön. Kulturella föreställningar, funktioner och konsekvenser PDF
Karin Widerberg 115–117
Staffan Bergwik. Kunskapens osynliga scener. Vetenskapshistorier 1900–1950 PDF
Kristina Andersson, Annica Gullberg 117–119
Desireé Ljungcrantz. Skrubbsår. Berättelser om hur hiv föreställs och erfars i samtida Sverige PDF
Christian Lenemark 120–122
Robin E. Jensen. Infertility: Tracing the History of a Transformative Term PDF
My Klockar Linder 122–124

Tema

Upprop för nystartat forskarnätverk! PDF
125–126

Från Sveriges genusforskarförbund

En feministisk forskningspolitik värd namnet? PDF
Fredrik Bondestam 127–129

Medverkande i detta nummer

Medverkande i detta nummer PDF
130–131

Hela numret som PDF

TGV 39 (1) 2018 PDF


Tidskriftens ISSN: 2001-1377