Vol 38, Nr 3 (2017)

Gränser och korsningar

Innehållsförteckning

Från redaktionen

Från redaktionen: Intersektionella gränser PDF
Lena Grip, Sofia Strid 2-8

Artiklar

Närvarande och frånvarande fäder. Intersektionella perspektiv på jämställdhetsstrategier i svensk mödravård PDF
Anna Bredström, Sabine Gruber 9-30
Drottningens kropp och vetenskapens pris PDF
Hillevi Ganetz 31-52
"Invandrarkvinna", "svensk" och "jämställd". Om kategoriell komplexitet och (o)synliggörande i utbildning, politik och arbete PDF
Marie Carlson 53-76
I dialog. Intersektionella läsningar av hemhörighet, migration och kunskapsproduktion PDF
Anna Lundberg, Fataneh Farahani 77-101

Frispel

Frispel: Undervisning i idrott och hälsa. Mellan traditionella könsnormer och religionsfrihet PDF
Håkan Larsson 102-112

Recensioner

Sara Ahlstedt. The Feeling of Queer Migration. Narratives of Queer Intimacies and Partner Migration PDF
Lena Martinsson 113-115
Women making herstory. Women making history: 100 år av immigrantkvinnors liv och arbete i Malmö PDF
Torun Elsrud 115-118
Josefin Wällivaara: Dreams of a Subversive Future. Sexuality (Hetero)nomativity and Queer Potential in Science Fiction Film and Television
Katarina Gregersdotter 118-120

Från Sveriges genusforskarförbund

Hotet mot genusvetenskap. Hot mot genusforskare. PDF
Diana Mulinari 121-122

Medverkande i detta nummer

Medverkande i detta nummer
123-124

Hela numret som PDF

Hela numret som PDF
1-124
Omslag PDF
1


Tidskriftens ISSN: 2001-1377