Vol 38, Nr 1-2 (2017)

Arbete

Innehållsförteckning

Från redaktionen

Från redaktionen: Könat, lönat och oavlönat. Arbetets villkor och genusforskningens framtid. PDF
Ann Bergman, Line Holth 2-8

Artiklar

Begreppet arbete. En betraktelse över dess könade karaktär. PDF
Birgitta Jordansson, Linda Lane 9-32
Omförhandling i gruvan? Om kön, arbete och förändring i den mansdominerade gruvnäringen PDF
Lisa Ringblom, Lena Abrahamsson 33-54
Jobbiga känslor på jobbet. Feministisk aktionsforkning, känsloarbete och metodutveckling PDF
Anna Lundberg 55-76
Ensamstående mamma och timanställd. En tolkande fenomenologisk analys av sju kvinnors berättelser PDF
Anna Malmqvist, Martina O'Hanlon, Anna Pralica 77-98
Mer jämställt, mindre sjukskrivning? En epideimologisk studia av jämställdhet och sjukskrivning på arbetsplatser PDF
Lisa Harrysson, Sofia Elwér 99-121

Frispel

Frispel: "Hade jag inte börjat skriva så skulle han och jag och kärleken ha levt lyckliga till vår död." Om konflikten mellan konstnärskap och en heteronormativ kärleksdikotomi PDF
Sofia Lindström, Matilda Torstensson Wulf 122-135

Recensioner

Kristina Johansson. Könade gränsdragningar på handelns arbetsplatser PDF
Magdalena Peterson McIntyre 136-138
Gustav Westberg. Legitimerade föräldraskap 1870 - 2010. En diskurshistorisk undersökning PDF
Mats Landqvist 138-140
Kerstin Alnebratt och Malin Rönnblom. Feminism som byråkrati PDF
Kajsa Widegren 141-142

Från Sveriges genusforskarförbund

SGF: Fokus på genusforskares betydelse i samhället PDF
Lena Martinsson, Charlotte Holgersson 143-144

Medverkande i detta nummer

Medverkande i detta nummer PDF
145-147

Hela numret som PDF

Omslag PDF
1
Hela numret som PDF PDF
1-148


Tidskriftens ISSN: 2001-1377