Vol 35, Nr 2-3 (2014)

Våld

Innehållsförteckning

Artiklar

I krigets skugga. Våld, antivåld och kön i fiktiva texter från svenskt 1940-tal PDF
Kristin Järvstad 9-30
Våld i trafiken. Om cyklisters utsatthet för kränkningar, hot och våld i massbilismens tidevarv PDF
Dag Balkmar 31-54
Att göra kön i kommunal politik. Lokala variationer av gender mainstreaming och kvinnofrid PDF
Renée Andersson, Gun Hedlund 55-80
Det våldsbevittnande barnets ontologi
Kjerstin Andersson, Åsa Källström Cater 81-103
Uppbrottstrappan. En modell för intersektionellt socialt arbete med våldsutsatta kvinnor PDF
Goldina Smirthwaite, Carin Holmberg 106-128
När mord blir emblematiska. Våld mot kvinnor i turkisk och svensk media PDF
Åsa Eldén 129-151

Från redaktionen

Våld som postdisciplinärt forskningsfält PDF
Sofia Strid, Magnus Åberg, Line Holth 2-8

Frispel

The place of women in war 1914-2014. Sarajevo, 7-8 juni, 2014 PDF
Sanela Bajramovic Jusufbegovic 152-154

Recensioner

Recensioner PDF
155-166

Från Sveriges genusforskarförbund

Sveriges genusforskarförbund PDF
Charlotte Holgersson 167

Medverkande i detta nummer

Medverkande PDF
168-170

Hela numret som PDF

Vol 35, 2-3, (2014) Våld PDF
1-170


Tidskriftens ISSN: 2001-1377