Nr 1 (2013)

Konstnärlig forskning

Innehållsförteckning

Från redaktionen

Från Redaktionen PDF
3-4

Artiklar

Trots allt PDF
Annica Karlsson Rixon, Lena Martinsson 7-22
Konst som deltagande metodologi PDF
Karin Hansson 25-47
Processen med Fröken Julie.En studie i performativitet och genusmedveten gestaltning PDF
Kristina Hagström-Ståhl 81-102
Sårbarhetens politik. Femmefigurativa fragment till en nation av feminister PDF
Ulrika Dahl 105-112
Prolog till den litterära vetenskapsteorin PDF
Hanna Hallgren 113-126

Frispel

Abort n' go. Industridesign som en estetisk driven kritisk praktik PDF
Cristine Sundbom 49-51

Satelliter

Minnesarbete - En metod för att komma erfarenheterna på spåret PDF
Widerberg Karin 52-63
Kunskapens kön - nu och då PDF
Widerberg Karin 64-68
Minne och talandets historia PDF
Monika Edgren 69-72
Den gemensamma skrivande kroppens politik PDF
Malin Axelsson 73-76
Svindeln i språket PDF
Annelie Bränström-Öhman 77-80

Recensioner

Recensioner PDF
127-133
Genmälen PDF
134-146


Tidskriftens ISSN: 2001-1377