Nr 1-2 (2012)

Akademins villkor

Innehållsförteckning

Från redaktionen

Gästredaktion
Paula Mählck, Maria Carbin 3-5

Satelliter

Svensk forskningspolitik måste våga satsa på spets PDF
Jan Björklund, Lisbeth Larsson, Magnus Dahlstedt, Mekonnen Tesfahuney 6-22

Artiklar

Differentiering och excellens i det nya forskningslandskapet – Om kön, tystnad och performativa vithetshandlingar PDF
Mählck Paula 23-48
Kunskapssamhällets gästarbetare – Internationella studenter i interferenser mellan kön, sexualitet, nationalitet och klass i globaliserade utbildningslandskap PDF
Ulf Mellström 49-67
Jämställdhet i akademin – En avpolitiserad politik? PDF
Carbin Maria, Rönnblom Malin 75-94
Kraftfulla bett eller tandlösa råd? – Om två svenska lärosätens arbete med jämställdhet samt etnisk och social mångfald PDF
Keisu Britt-Inger 95-115

Frispel

Kritisk, meriterad och tillfreds? PDF
Anna Wahl 68-74

Icketematiska artiklar

“Om du är rädd kan du få sitta bredvid mig /.../ och hålla /... / handen.” – Infantilisering och homosociala omsorgspraktiker inom brandkårens operativa verksamhet PDF
Olofsson Jennie 115-136

Recensioner

Recensionsblock PDF
137-145


Tidskriftens ISSN: 2001-1377