Nr 1 (2011)

Yta

Innehållsförteckning

Från redaktionen

Från redaktionen PDF
sid 3-4

Artiklar

Ytspänningar - Feminister, feminismer, femmefigurationer PDF
Ulrika Dahl sid 5-27
Doften av genus - Förhandlingar kring kvinnligt, manligt och parfymer PDF
Magdalena Petersson McIntyre sid 31-49
Mode och moral - Begär och hushållning i svenska 1700-talspublikationer PDF
Agneta Helmius sid 65-84
Med popkultur i kroppen - Benny Nemerofsky Ramsays videoverk från tidigt 2000-tal PDF
Patrik Steorn sid 111-125

Frispel

Be mig transcendera mina livsbetingelser. Gå under av detta PDF
Mara Lee sid 51-61

Satelliter

Narkissos PDF
Ovidius , Eva Haettner-Aurelius, Katarina Bonnevier, Eva Lilja, Mona Lilja, Cecilia Sjöholm sid 86-107

Recensioner

Recensionsblock PDF
sid 126-134


Tidskriftens ISSN: 2001-1377