Nr 3-4 (2001)

Feministisk ekonomi

Innehållsförteckning

Från redaktionen

Från redaktionen PDF
sid 2-4

Artiklar

Feministiska ekonomer och feministisk ekonomi - exemplet nationalekonomi PDF
Anita Nyberg sid 5-24
Postmodernism och feministisk nationalekonomi PDF
Jane Rossetti sid 25-38
Arbete och liv - genuskontrakt i omförhandling? PDF
Agneta Stark sid 39-55
Transitionsekonomierna och kvinnoarbetet. Könsperspektiv på den ryska arbetsmarknaden PDF
Katarina Katz sid 57-77
Jämställdheten och befolkningsfrågan PDF
Amartya Sen sid 79-84
Kvinnor, barn och politik PDF
Åsa Löfström sid 85-100
Kvinnopolitiskt engagemang i könsneutral vetenskap - Karin Kocks könsteoretiska analys under 1930-talet PDF
Kirsti Niskanen sid 101-117

Hela numret som PDF

Tema: Feministisk ekonomi PDF
sid 1-140


Tidskriftens ISSN: 2001-1377