Nr 1 (2001)

Akademin

Innehållsförteckning

Från redaktionen

Från redaktionen PDF
sid 2-4

Artiklar

Kunskapens kön - ett generationsperspektiv PDF
Karin Widerberg sid 5-15
Ambivalenser och strategiska val. Om problem kring begreppen särart och jämlikhet i kvinnorörelsen och i feministisk teori PDF
Drude Dahlerup sid 17-40
Genus, kropp och habitusförändring PDF
Teresa de Lauretis sid 41-52
Bergsklättrerskan och de militanta lesbiska feministerna. Om könsbarriärer och jämställdhet inom akademin PDF
Cathrine Egeland sid 53-67
Den vetenskapliga metodens förförelse, eller: hur vi kan övertalas att biologin är ett öde PDF
Bronwyn Davies sid 69-84
Enkät: nio professorer om positioner och visioner PDF
Drude Dahlerup, Ebba Witt-Brattström, Anne Hammarström, Gerd Lindgren, Lisbeth Larsson, Nina Lykke, Britt-Marie Thurén, Lena Trojer, Elisabeth Sundin sid 85-96
Genus i utbildningen - tre exempel PDF
Ulla Eriksson-Zetterquist, Eva-Maria Svensson sid 97-101,118

Hela numret som PDF

Tema: akademin PDF
sid 1-124


Tidskriftens ISSN: 2001-1377