Nr 2 (1997)

Teater!

Innehållsförteckning

Från redaktionen

Från redaktionen PDF
sid 1-3

Artiklar

Kvinnorollerna i antikens teater - skrivna, spelade och sedda av män PDF
Live Hov sid 5-13
Bättre med byxor eller Vad gör alla dessa kvinnor på scenen? PDF
Tiina Rosenberg sid 14-25
Anna Hofmann - En sedesam förförerska på varietéscenen PDF
Marika V Lagercrantz sid 26-38
Om alternativ dramaturgi i enaktare författade av kvinnor under det moderna genombrottet PDF
Anna Lyngfelt sid 39-45
"Från det omedvetnas scen till Historiens scen" - Hélène Cixous och teatern PDF
Kerstin Munck sid 46-55
Finns den inte så får vi hitta på den! Om den kvinnliga dramatikens vara eller icke vara PDF
Yael Feiler sid 56-64
Regi med feministiska förtecken, I lusthuset på Unga Klara PDF
Christina Svens sid 65-74
Hilda Hellwigs vilda kvinnor PDF
Tiina Rosenberg sid 75-86
Shakespeares Paradox PDF
Sarah-Lizzie Saks sid 87-96
En säregen styrka PDF
Paola Didong sid 97-109
Språk och identitet i Barbro Smeds dramatik PDF
Gudrun Milekic sid 110-121
Det banala, det skräckfyllda och det euforiska Om Kristina Lugns Tant Blomma PDF
Margareta Wirmark sid 122-129
"Kärlekens hemlighet är större än…dödens" En föreställningsanalys av Ann Jäderlunds drama Salome PDF
Barbro Sigfridsson sid 130-142
Bildmakeri i feministisk regi PDF
Elin Andersen sid 143-153

Hela numret som PDF

Teater! PDF
sid 1-180


Tidskriftens ISSN: 2001-1377