Nr 2-3 (1984)

Kvinnolitteraturforskning

Innehållsförteckning

Från redaktionen

Från redaktionen PDF
sid 3-5

Artiklar

Teoretiska diskussioner inom kvinnolitteraturforskningen PDF
Gunilla Domellöf sid 6-17, 74
Mordet på Adèle - Agnes von Krusenstjärna och primitivismen PDF
Birgitta Svanberg sid 18-33
En kvinnlig berättelsetradition PDF
Lisbeth Larsson sid 34-42
Den främmande kvinnan - presentation av Julia Kristeva PDF
Ebba Witt-Brattström sid 46-55
Dynamiken mellan mor och dotter i skandinaviska folksagor PDF
Torborg Lundell sid 56-64
Anne Charlotte Leffler - en glömd kvinnoskildrare PDF
Karin Palmkvist sid 65-74

Hela numret som PDF

Kvinnolitteraturforskning PDF
sid 1-116


Tidskriftens ISSN: 2001-1377