Nr 2 (1983)

Kvinnoforskning om Göteborg

Innehållsförteckning

Från redaktionen

Från redaktionen PDF
sid 3-5

Artiklar

Mödrar och döttrar i 1880-talets Göteborg PDF
Eva Björkander-Mannheimer sid 6-19
'Hvarför skola kvinnorna vänta?' PDF
Gunhild Kyle sid 20-28
1800-talets svenska musikhistoria ur kvinnoperspektiv PDF
Eva Öhrström sid 32-42
Vid kunskapens gräns PDF
Gunnel Karlsson, Beata Losman, Louise Lönnroth sid 43-50

Hela numret som PDF

Kvinnoforskning i och om Göteborg PDF
sid 1-84


Tidskriftens ISSN: 2001-1377