Nr 1-2 (2010)

Vithet

Innehållsförteckning

Från redaktionen

Från redaktionen PDF
Från Redaktionen sid 3-4

Artiklar

Genus och vithet i den intersektionella vändningen PDF
Katarina Mattsson sid 6-22
Transnationell vithet - Svenska migrantkvinnor i USA och Singapore PDF
Catrin Lundström sid 24-45
Vithetens fenomenologi PDF
Sara Ahmed sid 48-69
Mellan vita rum - Om väntan, vithet och maskulinitet i två berättelser om transsexuella patientsakp PDF
Signe Bremer sid 91-112
Kvinnor, vithet, och de andras litteratur PDF
Mikela Lundahl sid 114-137

Satelliter

Rapport från vithetshavet PDF
Ulrika Dahl sid 70-74
Hvidhed som vanearbejde - eller som mutationsprocess PDF
Dorthe Staunæs sid 75-78
Om föreställd vithet, systerligt medlidande och nya husbyggen PDF
Irene Molina sid 79-82
"Jag har aldrig sett dig som svart" PDF
Anna Adeniji sid 83-87

Frispel

Mjölk förlänger livet PDF
Mariana Alves sid 139-142

Icketematiska artiklar

"Framåt gubbar" - Genus och militär praktik i ett internationellt insatsförbund PDF
Alma Persson sid 144-164


Tidskriftens ISSN: 2001-1377