Vol 42, Nr 2–3 (2021)

Öppet nummer

Innehållsförteckning

Från redaktionen

Slutspurt för Uppsala PDF
Karin S. Lindelöf 2–4

Artiklar

Is, träd och andra feministiska figurationer. Klimatforskning och den scenkonstnärliga sinnlighetens betydelse PDF
Anna Kaijser, Anna Lundberg 5–26
När ska du ha barn? Skeva livslinjer i svenska feministiska serieböcker PDF
Mike Classon Frangos, Maria Margareta Österholm 27–48
Mindre rum, nya gränser och kollektivets underminering. Det nazistiska hotet mot HBTQ-rörelsen PDF
Ida Linander, Marcus Lauri, Johanna Lauri 49–70
Två gräl. Slavhandel, kvinnokamp och moraliskt gnissel i Fredrika Bremers Grannarne PDF
Sam Holmqvist 71–90
Killar: Vad är problemet? PDF
Kalle Berggren 91–108
Bara de inte upptäcker att du är pervers. Att förhandla stigmatiserad identitet och professionalism inom akademin PDF
Ellika Sevelin 109–131

Frispel

Världen hade behov av mig PDF
Joanna Biggs 132–153
Frispel: Rockstjärnedrömmar. Samskapade (auto)etnografier PDF
Kim Silow Kallenberg 154–173
Frispel: Lika delar glädje och dåligt undertryckt vrede. Reflektioner kring att genusprofilera historieutbildning på universitetsnivå PDF
Christina Douglas 174–187

Recensioner

Evelina Johansson Wilén. Mellan jaget och världen. Feminism och etik under nyliberala villkor PDF
Maria Carbin 188–190
Lena Gunnarsson. Samtyckesdynamiker. Sex, våldtäkt och gråzonen däremellan PDF
Renita Sörensdotter 191–193
Karin Milles. Jag måste, när ingen annan vill. Kvinnorättskämpen Sophie Sager PDF
Eva Zetterman 193–195

Från Sveriges genusforskarförbund

Pandemitekniker och pandemivetenskaper. Feministiska, teknovetenskapliga och intersektionella perspektiv på det nya viruset PDF
May-Britt Öhman 196–201

Medverkande i detta nummer

Medverkande PDF
202–204


Tidskriftens ISSN: 2001-1377