Information för läsare

Tidskrift för genusvetenskap är det nya namnet på tidigare Kvinnovetenskaplig tidskrift, som startades 1980 i Lund. Tgv är Nordens största referee-granskade tidskrift för aktuell tvärvetenskaplig genusforskning. Tgv presenterar ny forskning, introducerar teorier och begrepp samt inbjuder forskare, aktivister, feminister m.fl. att göra snabba inlägg om frågor som ligger dem varmt om hjärtat och är värda diskussion.

Tanken med Tgv är att fortsatt spegla det genusvetenskapliga områdets mångfald av röster. Tgv kommer ut med fyra nummer per år och ges ut av Föreningen Tidskrift för genusvetenskap.

Redaktionen är knuten till universitetsstäder i Sverige och byter ort vart 4:e år. Sedan årsskiftet 2009/2010 är redaktionen förlagd till Linköpings Universitet och Tema genus.Tidskriftens ISSN: 2001-1377