Information för författare

Vi tar gärna emot bidrag på upp till 8000 ord inklusive referenser. Bidragen levereras i utskrift till redaktionen och som bilaga (helst i .doc-format) till tegeve@oru.se.

Titlar och citat bör vara väl kontrollerade. Datera alla manuskript och avsluta dem med ditt namn och adressuppgifter samt en kort författarpresentation. Korrekturändringar kan inte göras mot manuskriptet.

Redaktionen ansvarar inte för obeställt material. Den som skickar material till TGV anses medge elektronisk lagring och publicering. Se även utförlig information till skribenter.Tidskriftens ISSN: 2001-1377