Abortören är en kvinna. Om Helga, lagen och skammen i det svenska 1940-talet

Lena Lennerhed

Fulltext: PDF