Omförhandling i gruvan? Om kön, arbete och förändring i den mansdominerade gruvnäringen

Lisa Ringblom, Lena Abrahamsson

SammanfattningFulltext: PDF