"Är inte att komma och kräva kärlek en smula mycket begärt?" Om kärleksvägran och småkakor i Kristina Sandbergs Maj-triologi

Annelie Bränström Öhman

Fulltext: PDF