Aktörskap fortfarande aktuellt som forskningstema i feministiska teknikstudier

Marja Vehviläinen

Fulltext: PDF