Manuskript

Online-inlämning av manuskript

Har du redan användarnamn och lösenord för Tidskrift för genusvetenskap?
Gå till Login

Behöver du ett användarnamn/lösenord?
Gå till Registrering

Att registrera sig och logga in är obligatoriskt för att skicka in manuskript och för att följa publiceringsstatus på inlämnade manuskript.

 

Författarriktlinjer

Anvisningar för artikelskribenter

Tidskrift för Genusvetenskap kommer ut med fyra nummer per år. En förutsättning för publicering i TGV är att artikeln följer anvisningarna och inte redan är publicerad av annan tidskrift eller annat förlag. För tidskriften intressanta artikelförslag referee-granskas. Om en artikel samtidigt är under bedömning någon annanstans bör detta tydligt anges.

Sänd in ditt manuskript till tidskriftens redaktionsadress, tegeve@oru.se.

Manuset i sin helhet får vara max 8000 ord. Om inte annat avtalats med redaktionen ska artikeln vara skriven på svenska.

Manuskriptet ska innehålla sammanfattning på engelska på högst 300 ord. Skriv ditt namn och din arbetsadress i slutet av sammanfattningen.

Ge en kort beskrivning av dig själv i ett separat dokument, med titel, ämnesområde, eventuella verk och/eller aktiviteter som har betydelse för sammanhanget.

 

Manuset ska inte innehålla fotnoter.

 

Använd Harvardsystemet för referenser i texten:

 

 1. (Verloo 2011: 24)
 2. (Verloo 2011)
 3. (Verloo och Lombardo 2010)
 4. (Verloo med flera 2009)
 5. (Lombardo 2009; Verloo 2011; Gustafsson 2013).

 

I den löpande texten kursiveras titlar på böcker, tidskrifter, tidningar eller filmer. Rubriker på artiklar eller kapitel sätts inom citationstecken.

 


 1. Förkortningar skrivs ut (bland annat, till exempel, etcetera, jämför, med flera, och så vidare).
 2. Citat på andra språk än svenska, norska, danska eller engelska ska översättas till svenska.

 

Eventuella tabeller och figurer bifogas på separat blad. Ange i texten anges var de ska placeras.

Referenslista ska utformas enligt följande:

a. Bok av enskild författare

Ahmed, Sara (2006) Queer Phenomenology. Orientations, Objects, Others. New York: Duke University Press.

b. Bok av flera författare

Andersson, Susanne, Amundsdotter, Eva och Svensson, Marita (2009) Mellanchefen en maktpotential. Hudiksvall: Fiber Optic Valley.

c. Antologi

McRobbie, Angela och Nava, Mica (red) (1991) Feminism and Youth Culture. From Jackie to Just Seventeen. London: MacMillan.

d. Artikel i tidskrift

Holm, Birgitta (1993) ”Edith Södergran och den nya kvinnan”, Nora 4(1): 17-31.

e. Artikel av flera författare i tidskrift

Davies, Bronwyn, Brown, Jenny, Gannon, Susanne, Honan, Eileen och Somerville, Margaret (2005) “Embodied Women at Work in Neo-Liberal Times and Places”, Gender, Work and Organization 12(4): 343-362.

f. Artikel i antologi

Kristeva, Julia (1990) ”The Adolescent Novel”, Fletcher, John och Benjamin, Andree (red) Abjection, Melancholia and Love: The Work of Julia Kristeva. New York: Routledge.

g. Artikel i tidning

Folkesson, Fredrik (1920) ”Bort med religionen ur skolorna”, Folkets Dagblad Politiken 22 januari 1920.

h. Onlinepublikation

Fürst Hörte, Gunilla (2009) Behovet av genusperspektiv: om innovation, hållbar tillväxt och jämställdhet. Vinnova rapport VR 2009:16. www.vinnova.se/upload/EPiStorePDF/vr-09-16.pdf [4 januari 2014]

Text bifogas e-post och ska vara så ren/oformaterad som möjligt, Det innebär

 1. inga onödiga formateringar;
 2. inga indrag;
 3. rubriker och mellanrubriker utan onödiga versaler, kursiveringar och fet stil.

 

 

 

Checklista för inskickande av manuskript

Som en del av manuskriptinlämningen måste författare kryssa för att manuskriptet uppfyller följande krav, manuskript som inte uppfyller kraven kan komma att skickas tillbaka till författaren.

 1. Artikeln har inte tidigare publicerats i annan tidskrift eller bok.
 


Tidskriftens ISSN: 2001-1377