Bläddra Titelregister


 
Nummer Titel
 
Vol 45, Nr 1 (2015) Tfl_2015_Vol 45_1 Detaljer   PDF
 
Vol 38, Nr 1 (2008): Intermedialitet TFL på Internet Detaljer   PDF
Olle Widhe
 
Vol 48, Nr 1–2 (2018): Globalt ”The Miss Austen of Sweden”. Om Fredrika Bremer i 1840-talets USA och litteraturhistorisk omvärdering Detaljer   PDF
Åsa Arping
 
Vol 50, Nr 2–3 (2020): Feminism The Past Isn’t What It Used To Be: Critical Fabulation and Remembering Revolt Detaljer   PDF
Fanny Wendt Höjer
 
Vol 40, Nr 3–4 (2010): Litteraturvetenskap och didaktik Tid för litteraturdidaktiskt paradigmskifte? Detaljer   PDF
Pär-Yngve Andersson
 
Vol 41, Nr 1 (2011) Tidskrift för litteraturvetenskap 2011:1 Detaljer   PDF
Redaktör TFL
 
Vol 41, Nr 2 (2011): Barn Tidskrift för litteraturvetenskap 2011:2 Detaljer   PDF
Webredaktör TFL
 
Vol 41, Nr 3–4 (2011): Strindberg Tidskrift för litteraturvetenskap 2011:3–4 Detaljer   PDF
Webredaktör TFL
 
Vol 42, Nr 1 (2012): Natur och plats Tidskrift för litteraturvetenskap 2012:1 Detaljer   PDF
Webredaktör TFL
 
Vol 42, Nr 2–3 (2012): Tillfällesdikt Tidskrift för litteraturvetenskap 2012:2–3 Detaljer   PDF
Webredaktör TFL
 
Vol 42, Nr 4 (2012): TFL-dagarna 2012 Tidskrift för litteraturvetenskap 2012:4 Detaljer   PDF
Webredaktör TFL
 
Vol 47, Nr 1 (2017) Tidskrift för litteraturvetenskap, vol. 47, 2017:1 Detaljer   PDF
 
Vol 43, Nr 2 (2013): Kortprosa Tinget i dig. Fasa och förundran i den fantastiska novellen Detaljer   PDF
Per Israelson
 
Vol 37, Nr 1–2 (2007): Jacques Rancière Tjänstetillsättningssystemet. Enkät Detaljer   PDF
 
Vol 49, Nr 2-3 (2019): Fascism och litteratur Totalitarism, realism och historisk ängslighet Detaljer   PDF
Tora Lane
 
Vol 50, Nr 1 (2020) Tove Janssons Lyssnerskan: Seende och moralisk uppmärksamhet Detaljer   PDF
Hanna Lahdenperä
 
Vol 50, Nr 2–3 (2020): Feminism Tullia d’Aragona: Tidigmodern feministisk poet och kärleksfilosof Detaljer   PDF
Johanna Vernqvist
 
Vol 47, Nr 2 (2017): Konceptuellt Två dikter och en subjektiv kommentar om konceptuell poesi Detaljer   PDF
Fredrik Nyberg
 
Vol 50, Nr 1 (2020) Tvenne Sapfors tid: Den andra Sapfo söker sin plats i litteraturhistorien Detaljer   PDF
Matilda Amundsen Bergström
 
Vol 49, Nr 2-3 (2019): Fascism och litteratur Tvetydighetens fascism Detaljer   PDF
Marcia Sá Cavalcante Schuback
 
Vol 44, Nr 2 (2014): Bilderbok & serieroman Tzvetan Todorov, Introduction à la littérature fantastique (1970) Detaljer   PDF
Eva Hættner Aurelius, Per Israelson, Henrik Johnsson
 
Vol 38, Nr 3–4 (2008): Litteratur & politik Uppfinnandet av estetiken Detaljer   PDF
Sven-Olov Wallenstein
 
Vol 50, Nr 2–3 (2020): Feminism ”Vad är jag för en mamma som inte passar in i en mammagrupp?”: Föreställningar om den goda modern i Agnes Lidbecks Finna sig och Ester Roxbergs Barnvagnsblues Detaljer   PDF
Cecilia Pettersson
 
Vol 50, Nr 2–3 (2020): Feminism Vad är roligast med att vara feministisk litteraturforskare? Detaljer   PDF
 
Vol 49, Nr 2-3 (2019): Fascism och litteratur Vad gör en fascist? Individen, mikropolitiken och aktivismens logik Detaljer   PDF
Sven Anders Johansson
 
Vol 38, Nr 1 (2008): Intermedialitet Vad vill bilder? Detaljer   PDF
W.J.T. Mitchell
 
Vol 50, Nr 1 (2020) Vägen ut: Om metafysisk melankoli i Lotta Lotass Den svarta solen Detaljer   PDF
Linus Ljungström
 
Vol 43, Nr 1 (2013) Våldets pedagogik. Krig och lek i svensk barnboksutgivning vid 1960-talets slut Detaljer   PDF
Olle Widhe
 
Vol 45, Nr 4 (2015): Våld och politik VÅLD, KONSUMTION OCH EKOLOGI I LOTTA LOTASS MIN RÖST SKALL NU KOMMA FRÅN EN ANNAN PLATS I RUMMET Sammanfattning   PDF
SOFIA WIJKMARK
 
Vol 40, Nr 1 (2010) Välkommen till ett nytt år med TFL! Detaljer   PDF
Maria Jönsson, Anders Öhman
 
Vol 39, Nr 1 (2009): Barnsligt! Välkomna till ett nytt år med TFL! Detaljer   PDF
Maria Jönsson, Maria Löfgren
 
Vol 40, Nr 3–4 (2010): Litteraturvetenskap och didaktik Värdefull eller värdelös? Om värdegrund och genus i läromedel i svenska Detaljer   PDF
Caroline Graeske
 
Vol 50, Nr 4-5 (2020): Kreativt skrivande Varför drömmer man om att bli författare? Detaljer   PDF
Henrik Fürst
 
Vol 40, Nr 3–4 (2010): Litteraturvetenskap och didaktik Varför läsa litteratur – i Ryssland? Legitimeringar i ryska styrdokument Detaljer   PDF
Karin Sarsenov
 
Vol 39, Nr 3–4 (2009): Fiktion på internet Världar att besöka eller bebo. Fan-gemenskaper som litterära mötesplatser Detaljer   PDF
Lena Manderstedt, Annbritt Palo
 
Vol 40, Nr 3–4 (2010): Litteraturvetenskap och didaktik Världen slutar med dig. Om betydelsen av deltagarperspektiv på läsning Detaljer   PDF
Christian Mehrstam
 
Vol 45, Nr 4 (2015): Våld och politik ”VÅRT LIV DRAR BORT I FÖRVANDLING” Sammanfattning   PDF
TORSTEN PETTERSSON
 
Vol 48, Nr 1–2 (2018): Globalt ”Vårvindar friska” och världen Detaljer   PDF
Gunilla Hermansson
 
Vol 43, Nr 2 (2013): Kortprosa Virginia Woolf, A Room of One's Own Detaljer   PDF
Ebba Witt-Brattström, Anders Johansson, Evelina Stenbeck
 
Vol 23, Nr 1 (1993) Vol 23, Nr 1 (1993) Detaljer   PDF
 
Vol 23, Nr 2-3 (1993): Narratologi Vol 23, Nr 2-3 (1993): Narratologi Detaljer   PDF
 
Vol 23, Nr 4 (1993) Vol 23, Nr 4 (1993) Detaljer   PDF
 
Vol 24, Nr 1 (1994) Vol 24, Nr 1 (1994) Detaljer   PDF
 
Vol 24, Nr 2 (1994): En blå bok Vol 24, Nr 2 (1994): En blå bok Detaljer   PDF
 
Vol 24, Nr 3-4 (1994). Översättning Vol 24, Nr 3-4 (1994): Översättning Detaljer   PDF
 
Vol 25, Nr 1 (1995) Vol 25, Nr 1 (1995) Detaljer   PDF
 
Vol 25, Nr 2 (1995) Vol 25, Nr 2 (1995) Detaljer   PDF
 
Vol 25, Nr 3-4 (1995): Litteraturvetenskaplig kvinnoforskning Vol 25, Nr 3-4 (1995). Litteraturvetenskaplig kvinnoforskning Detaljer   PDF
 
Vol 26, Nr 1 (1996) Vol 26, Nr 1 (1996) Detaljer   PDF
 
Vol 26, Nr 2 (1996) Vol 26, Nr 2 (1996) Detaljer   PDF
 
Vol 26, Nr 3-4 (1996): Litteratursociologi Vol 26, Nr 3-4 (1996): Litteratursociologi Detaljer   PDF
 
Vol 27, Nr 1 (1997) Vol 27, Nr 1 (1997) Detaljer   PDF
 
Vol 27, Nr 2 (1997) Vol 27, Nr 2 (1997) Detaljer   PDF
 
Vol 27, Nr 3-4 (1997): Poetik Vol 27, Nr 3-4 (1997): Poetik Detaljer   PDF
 
Vol 28, Nr 1 (1998) Vol 28, Nr 1 (1998) Detaljer
Olle Widhe
 
Vol 28, Nr 1 (1998) Vol 28, Nr 1 (1998) Detaljer   PDF
 
Vol 28, Nr 2 (1998) Vol 28, Nr 2 (1998) Detaljer   PDF
 
Vol 28, Nr 3-4 (1998): Kanon, kritik och litteraturhistorieskrivning Vol 28, Nr 3-4 (1998): Kanon, kritik och litteraturhistorieskrivning Detaljer   PDF
 
Vol 29, Nr 1 (1999): Samtidsromaner Vol 29, Nr 1 (1999): Samtidsromaner Detaljer   PDF
 
Vol 29, Nr 2 (1999): Poesi Vol 29, Nr 2 (1999): Poesi Detaljer   PDF
 
Vol 29, Nr 3-4 (1999): Litteraturen och den nya teknologin Vol 29, Nr 3-4 (1999): Litteraturen och den nya teknologin Detaljer   PDF
 
Vol 30, Nr 1 (2000): Litteraturen och den nya teknologin II Vol 30, Nr 1 (2000): Litteraturen och den nya teknologin II Detaljer   PDF
 
Vol 30, Nr 2 (2000) Vol 30, Nr 2 (2000) Detaljer   PDF
 
Vol 30, Nr 3-4 (2000). Litteraturvetenskap på 2000-talet Vol 30, Nr 3-4 (2000) Detaljer   PDF
 
Vol 31, Nr 1 (2001): Debattnummer Vol 31, Nr 1 (2001): Debattnummer Detaljer   PDF
 
Vol 31, Nr 2 (2001) Vol 31, Nr 2 (2001) Detaljer   PDF
 
Vol 31, Nr 3 (2001): Värde och värdering Vol 31, Nr 3 (2001): Värde och värdering Detaljer   PDF
 
Vol 31, Nr 4 (2001): Idrott och litteratur Vol 31, Nr 4 (2001): Idrott och litteratur Detaljer   PDF
 
Vol 32, Nr 1 (2002) Vol 32, Nr 1 (2002) Detaljer   PDF
 
Vol 32, Nr 2 (2002). Nya perspektiv på litteraturstudiet Vol 32, Nr 2 (2002): Nya perspektiv för litteraturstudiet Detaljer   PDF
 
Vol 32, Nr 3 (2002): Litteratur och didaktik Vol 32, Nr 3 (2002): Litteratur och didaktik Detaljer   PDF
 
Vol 32, Nr 4 (2002): Teorins ställning Vol 32, Nr 4 (2002): Teorins ställning i svensk litteraturvetenskap Detaljer   PDF
 
Vol 33, Nr 1-2 (2003): Genus och gensvar Vol 33, Nr 1-2 (2003): Genus och gensvar Detaljer   PDF
 
Vol 33, Nr 3 (2003): Rätt och litteratur Vol 33, Nr 3 (2003): Rätt och litteratur Detaljer   PDF
 
Vol 33, Nr 4 (2003): Barndomens klassiker Vol 33, Nr 4 (2003): Barndomens klassiker Detaljer   PDF
 
376 - 450 av 469 komponeneter << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> 


TFL