Bläddra Titelregister


 
Nummer Titel
 
Vol 46, Nr 2 (2016): Foucault LITTERATUREN SOM CYNISK PRAKTIK Sammanfattning   PDF
PETER DEGERMAN
 
Vol 37, Nr 1–2 (2007): Jacques Rancière Litteraturens politik Detaljer   PDF
Jacques Rancière
 
Vol 49, Nr 4 (2019): Lyrik Litteraturfestivalen som offentlighet Detaljer   PDF
Magnus Persson
 
Vol 47, Nr 3–4 (2017): Digitalt Litteraturkritik i marginalerna. Upsala Nya Tidnings e-boksprojekt och kritikens digitalisering Detaljer   PDF
Lina Samuelsson
 
Vol 39, Nr 1 (2009): Barnsligt! Litteratur, teori, terrorism. Anteckningar om »överskridandet« som tankefigur och problematik Detaljer   PDF
Magnus Persson
 
Vol 40, Nr 1 (2010) Litteraturvetenskapen i Sverige. Analys av en begreppsförvirring Detaljer   PDF
Esbjörn Nyström
 
Vol 43, Nr 1 (2013) Litteraturvetenskapen och det kosmopolitiska begäret Detaljer   PDF
Stefan Helgesson
 
Vol 44, Nr 3-4 (2014): Litteratur och ekonomi LITTERATURVETENSKAPEN OCH NÄRINGSLIVET – EN NÖDVÄNDIG TREDJE UPPGIFT? Detaljer   PDF
Anna-Maria Rimm
 
Vol 38, Nr 1 (2008): Intermedialitet Litteraturvetenskap i omvandling? Stafettdebatt Detaljer   PDF
Anders Johansson, Nils Olsson, Torbjörn Forslid, Anders Ohlsson, Anna Williams, Leif Dahlberg, Anneli Brännström Öhman, Thomas Olsson
 
Vol 40, Nr 1 (2010) Litteraturvetenskapliga perspektiv på begreppet hållbar utveckling Detaljer   PDF
Olavi Hemmilä
 
Vol 46, Nr 1 (2016) LOTASS OCH LÄSMASKINEN Sammanfattning   PDF
LINUS LJUNGSTRÖM
 
Vol 46, Nr 1 (2016) LYCKLIGA LÄSARE Sammanfattning   PDF
MAGNUS PERSSON
 
Vol 48, Nr 3 (2018) Lyrikk, medier og den andres smerte. Om noen ekfraser i Ghayath Almadhouns og Marie Silkebergs diktning Detaljer   PDF
Hans Kristian S. Rustad
 
Vol 49, Nr 4 (2019): Lyrik Lyrik som ingång till litteraturen: Litteraturdidaktiska reflektioner om poesins betydelse för gymnasiets yrkeselever Detaljer   PDF
Olle Nordberg
 
Vol 43, Nr 1 (2013) Mallarmés skriftpraktik. Meta- och mytopoetiska dimensioner Detaljer   PDF
Adam Wickberg Månsson
 
Vol 43, Nr 3-4 (2013): Maskulinitet "Män kan inte våldtas"? Märta Tikkanen, Stieg Larsson och heteronormativitetens gränser Detaljer   PDF
Kristina Fjelkestam
 
Vol 38, Nr 3–4 (2008): Litteratur & politik Människa, främmande förhatlig. Om främlingar och konsten att främmandegöra Detaljer   PDF
Helen Andersson
 
Vol 49, Nr 1 (2019): Fult "Mänskligheten svämmar över alla bräddar och krymper på samma gång": Modernitet och antropocentrism i Karl-Erik Forsslunds Djur (1900) och Helena Granströms Det som en gång var (2016) Sammanfattning   PDF
Andreas Hedberg
 
Vol 45, Nr 2-3 (2015): Förlag MARKNADEN SOM STILFRÄMJARE Sammanfattning   PDF
SOFI QVARNSTRÖM
 
Vol 38, Nr 2 (2008) Medium och performativitet hos Thomas Thorild Detaljer   PDF
Otto Fischer
 
Vol 49, Nr 4 (2019): Lyrik Medverkande Detaljer   PDF
 
Vol 50, Nr 1 (2020) Medverkande Detaljer   PDF
 
Vol 50, Nr 2–3 (2020): Feminism Medverkande Detaljer   PDF
 
Vol 50, Nr 4-5 (2020): Kreativt skrivande Medverkande Detaljer   PDF
 
Vol 49, Nr 1 (2019): Fult Medverkande Detaljer   PDF
 
Vol 48, Nr 3 (2018) Medverkande Detaljer   PDF
 
Vol 48, Nr 4 (2018): Redaktionellt Medverkande Detaljer   PDF
 
Vol 47, Nr 3–4 (2017): Digitalt Medverkande Detaljer   PDF
 
Vol 45, Nr 2-3 (2015): Förlag Medverkande Detaljer   PDF
 
Vol 44, Nr 3-4 (2014): Litteratur och ekonomi Medverkande Detaljer   PDF
 
Vol 49, Nr 2-3 (2019): Fascism och litteratur Medverkande Detaljer   PDF
 
Vol 45, Nr 1 (2015) Medverkande Detaljer   PDF
 
Vol 48, Nr 1–2 (2018): Globalt Medverkande Detaljer   PDF
 
Vol 47, Nr 1 (2017) Medverkande Detaljer   PDF
 
Vol 46, Nr 1 (2016) MEDVERKANDE Detaljer   PDF
 
Vol 46, Nr 3-4 (2016): Östersjöar MEDVERKANDE Detaljer   PDF
 
Vol 45, Nr 4 (2015): Våld och politik MEDVERKANDE Detaljer   PDF
 
Vol 46, Nr 2 (2016): Foucault MEDVERKANDE Detaljer   PDF
 
Vol 47, Nr 1 (2017) Mellan klassen och parnassen Sammanfattning   PDF
Magnus Nilsson
 
Vol 50, Nr 2–3 (2020): Feminism Mellan privilegium och sårbarhet: Fluktuerande känsloekonomier i Negar Nasehs De fördrivna Detaljer   PDF
Åsa Arping
 
Vol 40, Nr 2 (2010): Postkoloniala perspektiv Meningen med »maningue«. Om litterär översättning och främmande ord Detaljer   PDF
Stefan Helgesson
 
Vol 38, Nr 3–4 (2008): Litteratur & politik Merleau-Ponty och litteraturen Detaljer   PDF
Espen Hammer
 
Vol 43, Nr 1 (2013) Metaforer och materialiseringar. Om apor hos Vladimir Nabokov och Sara Stridsberg Detaljer   PDF
Amelie Björck
 
Vol 43, Nr 3-4 (2013): Maskulinitet Michel Foucault, Histoire de la sexuallité (1976–84) Detaljer   PDF
Ulf Olsson, Johannes Björk, Moa Holmqvist
 
Vol 46, Nr 2 (2016): Foucault MICHEL FOUCAULT, LESER AV OIDIPOUS TYRANNOS Detaljer   PDF
KNUT OVE ELIASSEN
 
Vol 38, Nr 1 (2008): Intermedialitet Mimesis i maskinens tidsålder. Benjamin läser Proust Detaljer   PDF
Sara Danius
 
Vol 46, Nr 3-4 (2016): Östersjöar ”MIN FAVORITFIGUR ÄR MARIA GRIPE. ÄR DET OKEJ OM JAG KALLAR HENNE GIBBAN?” Sammanfattning   PDF
MARTIN HELLSTRÖM M FL
 
Vol 46, Nr 1 (2016) ”MITT HJERTA VAR I MALIN.” Sammanfattning   PDF
JONAS ASKLUND
 
Vol 49, Nr 4 (2019): Lyrik Modern poetik och litterär konstnärlig forskning ur ett danskt-svenskt perspektiv Detaljer   PDF
Mia Quirin
 
Vol 39, Nr 2 (2009) Mördaren i garderoben. Bilden av den omanlige mördaren i Steget efter och Nattsystern Detaljer   PDF
Katarina Gregersdotter
 
Vol 37, Nr 1–2 (2007): Jacques Rancière Möte med Jacques Rancière Detaljer   PDF
Anders Johansson, Nils Olsson , Solveig Gade
 
Vol 49, Nr 4 (2019): Lyrik Motståndets poesi och lyrikens roll i världen Detaljer   PDF
Ylva Lindberg
 
Vol 47, Nr 1 (2017) Murakami Ryū og Japans Tabte Årti Detaljer   PDF
Signe Leth Gammelgaard
 
Vol 38, Nr 3–4 (2008): Litteratur & politik När är en gatsten gudomligt våld? Om vredens politik och vredens litterära röster Detaljer   PDF
Lilian Munk Rösing
 
Vol 40, Nr 3–4 (2010): Litteraturvetenskap och didaktik Narrativ kompetens. En förutsättning i multimodala textuniversum? Detaljer   PDF
Stefan Lundström, Christina Olin-Scheller
 
Vol 37, Nr 4 (2007): Performativitet Narren Elmer Diktonius. Det parodiska imiterandet av maktens språk Detaljer   PDF
Kristina Malmio
 
Vol 43, Nr 1 (2013) Naturens lov. Slaveri, terror og menneskerettigheder i lyset af Olympe de Gouges' L'esclavage de nègres, ou l'heureux naufrage (1789) Detaljer   PDF
Jonas Ross Kjærgård
 
Vol 46, Nr 3-4 (2016): Östersjöar NORRLAND SOM IDENTITET OCH PERIFERI Detaljer   PDF
ANDERS ÖHMAN
 
Vol 43, Nr 2 (2013): Kortprosa Novelltiteln hos Hjalmar Söderberg Detaljer   PDF
Miranda Landen
 
Vol 39, Nr 1 (2009): Barnsligt! Olle + björn = sant. Om barn, björnar och barndomens diskurser Detaljer   PDF
Eva Söderberg
 
Vol 49, Nr 2-3 (2019): Fascism och litteratur "Om bödeln kunde uttrycka sig”. Skrivandet som motstånd och antifascistiskt arbete i Mirjam Tuominens Besk brygd Detaljer   PDF
Ylva Perera
 
Vol 49, Nr 2-3 (2019): Fascism och litteratur Om den negativa kärleken. En essä om klass och fascism Detaljer   PDF
Mats Deland
 
Vol 45, Nr 2-3 (2015): Förlag OM DOCKHAVERI OCH POSITIONERING PÅ DET LITTERÄRA FÄLTET GENOM AKTIVISM Detaljer   PDF
DOCKHAVERI , Mia Axelsson, Louise Lange, Hanna Riisager, Sara Shamloo
 
Vol 43, Nr 3-4 (2013): Maskulinitet "Om jag ej får gå med byxsor kan jag inte lefva". Therese Andreas Bruce och kampen för en manlig identitet i 1800-talets Sverige Detaljer   PDF
Inger Littberger Caisou-Rousseau
 
Vol 49, Nr 4 (2019): Lyrik Om sångens poesi och boksidans: Tankar om tid, rum, kropp och musik Detaljer   PDF
Eva Borgström
 
Vol 50, Nr 2–3 (2020): Feminism Öppen sektion. Strindberg och turismen: Resande, visuell kultur och skrivande i turismens tidsålder Detaljer   PDF
Gustaf Marcus
 
Vol 46, Nr 2 (2016): Foucault ORDEN, TINGEN Detaljer   PDF
PETRA CARLSSON
 
Vol 37, Nr 1–2 (2007): Jacques Rancière Oväsen eller röster. Om de lägre klassernas intelligens hos Jacques Rancière Detaljer   PDF
Mikkel Bolt
 
Vol 40, Nr 1 (2010) Översättning och världslitteratur Detaljer   PDF
Arne Melberg
 
Vol 38, Nr 2 (2008) Överskridande & överträdelse. Om imitationsestetiken i Friedrich Schlegels Lucinde Detaljer   PDF
Mattias Pirholt
 
Vol 48, Nr 1–2 (2018): Globalt Panoramascener i Pappa Goriot och Röda Rummet Detaljer   PDF
Annika Mörte Alling
 
Vol 50, Nr 4-5 (2020): Kreativt skrivande Passion som institutionell praktik: Kreativt skrivande, möjligheter och svårigheter som kunskapande metod Detaljer   PDF
Mara Lee
 
Vol 37, Nr 4 (2007): Performativitet Performativitetens löfte. Teori och/som politisk etik Detaljer   PDF
Vikki Bell
 
Vol 45, Nr 2-3 (2015): Förlag PERITEXTUELLA GRÄNSLAND Sammanfattning   PDF
MATILDA AMUNDSEN BERGSTRÖM
 
Vol 47, Nr 1 (2017) Persefone, missbrukare eller missbrukad? Detaljer   PDF
Sigrid Schottenius Cullhed
 
226 - 300 av 469 komponeneter << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> 


TFL