Sök

Sök i kategorier

 

Datum

 
Från
Till

Ämnesord

 

Search tips:
  • Söktermer skiljer inte på små och storabokstäver
  • Vanliga ord ignoreras
  • Vid Default-Sök får du träffar på alla termer som angivits i sökfrågan (m.a.o., AND är implicit)
  • Kombinera olika ord med OR för att hitta artiklar som innehåller minst ett av sökorden; t.ex., utbildning OR forskning
  • Använd parenteser för att utföra mer avancerade sökningar; t.ex., archive ((tidskrift OR konferens) NOT avhandling)
  • Sök efter en exakt fras genom att använda citaionstecken; t.ex., "Open Access-publicering"
  • Exkludera ord genom att skriva - eller NOT innan sökordet; t.ex. online -politik eller online NOT politik
  • Använd * för att matcha mot alla typer av tecken; t.ex., soci* morality ger träffar på "sociological" eller "societal"


TFL