Vol 40, Nr 3–4 (2010): Litteraturvetenskap och didaktik

Innehållsförteckning

Från redaktionen

Förord och inledning PDF
Maria Jönsson, Anders Öhman

Artiklar

Att läsa Lolita på lärarutbildningen PDF
Magnus Persson
Läsningens disciplinering. Om litteratursyn och litteraturundervisning PDF
Jenny Bergenmar
Att läsa människor. Om litteraturläsning i läkarutbildningen PDF
Margareta Petersson, Annette Årheim
Fokus på fiktionen stoppar mordet på Mozart! PDF
Örjan Torell
Världen slutar med dig. Om betydelsen av deltagarperspektiv på läsning PDF
Christian Mehrstam
Läsa normalt. En kritik av Rosenblatts reader-response teori PDF
Peter Degerman, Anders Johansson
Dialogisk diskursanalyse. Litteraturvitenskapelig metode og skolepraksis PDF
Atle Skaftun
Läsarter som analysredskap. Tunnelseende eller utblick? PDF
Michael Tengberg
Tid för litteraturdidaktiskt paradigmskifte? PDF
Pär-Yngve Andersson
Narrativ kompetens. En förutsättning i multimodala textuniversum? PDF
Stefan Lundström, Christina Olin-Scheller
Värdefull eller värdelös? Om värdegrund och genus i läromedel i svenska PDF
Caroline Graeske
Varför läsa litteratur – i Ryssland? Legitimeringar i ryska styrdokument PDF
Karin Sarsenov
Svenskämnet i skärmkulturen PDF
Per-Olof Erixon
Fransk litteratur i Sverige 1830–1900. Översättning, reception och spridning PDF
Annika Mörte Alling

Reception/Bevakning/Kritik

Recensionsblock PDF
Erik van Ooijen, Leif Dahlberg, Anders Larsson, Kristin Järvstad, Anders Johansson

Hela numret som PDF

Vol 40, Nr 3–4 (2010): Litteraturvetenskap och didaktik PDF


TFL