Vol 40, Nr 2 (2010): Postkoloniala perspektiv


##issue.coverPage.altText##

 

Detta nummer lyfter fram litteraturvetenskaplig forskning som just nu görs inom det postkoloniala fältet. Här medverkar forskare från ämnena engelska, idéhistoria, spanska och litteraturvetenskap med teoretiskt intressanta och politiskt angelägna artiklar som ställer viktiga frågor både till samtiden och till litteraturvetenskapen i Sverige. 

Stefan Jonsson gör en film-, text- och bildanalys av Marguerite Duras och Pia Arkes verk och söker alternativ till rådande globaliseringsdiskurser. Nicklas Hallen analyserar den svenska bearbetningen av Henry Morton Stanleys äventyrsbok My Kalulu från 1873. Cecilia Alvstad och Mikela Lundahl diskuterar svensk översättning av utomeuropeisklitteratur med fokus på antologin Den mörke brodern som gavs ut av Artur Lundkvist 1957.

 

Stefan Helgessons mittentext knyter på flera sätt samman temanumrets olika delar och för ett resonemang om vilka effekter de ”främmande orden” har i översatt litteratur. Annika Olsson skriver om nobelpristagaren Pearl S. Buck: en författare som överskridit gränser för nation, kulturell hemvist och god smak.

 

Utanför temat lyfter Claudia Lindén fram en ofta förbisedd dimension av Karen Blixens författarskap. I en närläsning av novellen ”The Roads Round Pisa”, som ingår i Blixens debutverk Seven Gothic Tales, undersöker Lindén det intrikata samspelet mellan gotik och konstkritik hos Blixen.TFL