Vol 40, Nr 1 (2010)

Innehållsförteckning

Från redaktionen

Välkommen till ett nytt år med TFL! PDF
Maria Jönsson, Anders Öhman

Artiklar

»Hvad gör väl namnet?«. Anonymitet och varumärkesbyggande i 1840-talets svenska press och parnass PDF
Åsa Arping
Översättning och världslitteratur PDF
Arne Melberg
Fallet med den muterade science fictiondeckaren. Om populärkulturens litteraritet och didaktiska potential PDF
Christian Mehrstam
Litteraturvetenskapliga perspektiv på begreppet hållbar utveckling PDF
Olavi Hemmilä
Litteraturvetenskapen i Sverige. Analys av en begreppsförvirring PDF
Esbjörn Nyström
»All pedagogisk konst är dålig konst – och all god konst är pedagogisk«. Lennart Hellsing i Skolradion PDF
Ulf Boëthius

Reception/Bevakning/Kritik

Recensionsblock PDF
Catrine Brödje, Emma Tornborg, Lina Sjöberg, Lotta Gavel-Adams, Ingrid Ryberg

Hela numret som PDF

Vol 40, Nr 1 PDF


TFL