Vol 50, Nr 2–3 (2020)

Feminism

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning PDF

Från redaktionen

Från redaktionen PDF
Sam Holmqvist, Tamara Andersson, Sofia Pulls

Artiklar

Mellan privilegium och sårbarhet: Fluktuerande känsloekonomier i Negar Nasehs De fördrivna PDF
Åsa Arping
”Som om det var 1789”: Då som nu i kulturprofilskandalen PDF
Kristina Fjelkestam
The Past Isn’t What It Used To Be: Critical Fabulation and Remembering Revolt PDF
Fanny Wendt Höjer
Den postmoderne Prometheus: Natur, teknik och transtematik i Jeanette Wintersons Frankissstein PDF
Maria Ramnehill
Tullia d’Aragona: Tidigmodern feministisk poet och kärleksfilosof PDF
Johanna Vernqvist
”Vad är jag för en mamma som inte passar in i en mammagrupp?”: Föreställningar om den goda modern i Agnes Lidbecks Finna sig och Ester Roxbergs Barnvagnsblues PDF
Cecilia Pettersson
Faderskap i förändring i 1970-talets ungdomsroman: Om fäder, mödrar och genusordning i Gunnel Beckmans Tre veckor över tiden och Ingvar Wahléns Flickan i huset vid ån PDF
Pia Vuorio
”En lugn och karlfri hamn”: Kvinnorna och hemmet i Elin Wägners Pennskaftet PDF
Sara Pärsson
Tecknade serier som feministisk aktivism: Kvinnor ritar bara serier om mens och Draw the Line PDF
Anna Nordenstam, Margareta Wallin Wictorin
Öppen sektion. Strindberg och turismen: Resande, visuell kultur och skrivande i turismens tidsålder PDF
Gustaf Marcus

Enkät

Vad är roligast med att vara feministisk litteraturforskare? PDF

Skamvrån

Skamvrån PDF

Recensioner

Recensioner PDF

Medverkande

Medverkande PDF


TFL