Vol 48, Nr 1–2 (2018)

Globalt

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning PDF

Från redaktionen

Från redaktionen PDF
Christian Lenemark

Artiklar

Svensk 1800-talslitteratur i världen. Det kvinnliga romanundret PDF
Yvonne Leffler
”The Miss Austen of Sweden”. Om Fredrika Bremer i 1840-talets USA och litteraturhistorisk omvärdering PDF
Åsa Arping
”Vårvindar friska” och världen PDF
Gunilla Hermansson
Konstantinopel kring 1900 som litterär värld. En kultursemiotisk analys av skandinaviska exempel PDF
Helena Bodin
Exil, värld och litterärt arbete. En socialantropologisk läsning av tre svenska skildringar från Sibirien PDF
Mattias Viktorin
Panoramascener i Pappa Goriot och Röda Rummet PDF
Annika Mörte Alling
Semiperifera anmärkningar. En diskussion om regionens plats i världslitteraturen PDF
Katarina Leppänen
Bibliomigration från periferi till semi-periferi. Om den samtida spanskkaribiska litteraturen i svensk översättning PDF
Yvonne Lindqvist

Recensioner

Recensioner PDF

Medverkande

Medverkande PDF

Hela numret som PDF

Hela numret som PDF PDF


TFL