Vol 47, Nr 2 (2017)

Konceptuellt

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning PDF

Från redaktionen

Från redaktionen PDF
Lisa Schmidt

Samtal

Samtal om konceptualism PDF
Lisa Schmidt

Artiklar

Language, Voice, and Performance. Notes on Lily Greenham’s Sound Poetry PDF
Cecilia Bello, Vincent Broqua, Johanna Drucker, Johan Gardfors, Martin Glaz Serup, Fiona McGovern
Langdigtet som problemkompleks. Relationel poesi i Victor Boy Lindholms Guld og Ida Börjels Ma PDF
Claus Madsen
Två dikter och en subjektiv kommentar om konceptuell poesi PDF
Fredrik Nyberg
Redaktionell kommentar till ”Två dikter och en subjektiv kommentar om konceptuell poesi” PDF
TfL-redaktionen

Heidi Neilson

Heidi Neilson PDF
Heidi Neilson

Reflektion/Konfrontation/Diskussion

Reflektion: Goldsmith som nedskrivningssystem PDF
Jesper Olsson

Recensioner

Recensioner PDF

Hela numret som PDF

Hela numret som PDF PDF


TFL