Vol 47, Nr 1 (2017)

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning

Innehåll PDF

Från redaktionen

Från redaktionen PDF
Christian Lenemark

Felski och den postkritiska läsningen

Postkritisk läsning PDF
Rita Felski
Den postkritiska läsningen: Reflektion PDF
Anders Öhman, Jan Holmgaard, Ingeborg Löfgren

Artiklar

Persefone, missbrukare eller missbrukad? PDF
Sigrid Schottenius Cullhed
"Ett långt golv att gå sig trött på" PDF
Maria Wahlström
Läsa utan raderna PDF
Elin Käck
Mellan klassen och parnassen PDF
Magnus Nilsson
Ett återbruk av verket PDF
Peter Forsgren
Berättare i trikåer PDF
Christian Mehrstam
Murakami Ryū og Japans Tabte Årti PDF
Signe Leth Gammelgaard

Recensioner

Recensioner PDF

Medverkande

Medverkande PDF

Hela numret som PDF

Tidskrift för litteraturvetenskap, vol. 47, 2017:1 PDF


TFL