Vol 39, Nr 1 (2009): Barnsligt!


##issue.coverPage.altText##
Årets första nummer går under temat »Barnsligt!«. Med detta utrop ville vi uppmana till kreativ och kritisk reflektion över barnsligheten som motiv, stil och konstnärlig eller politisk strategi. Är barnslighet detsamma som naivitet? Hur kan man förstå relationen mellan naivism och föreställningar om »barnet«? Utan anspråk på att rättvist representera aktuell barn- och ungdomslitteraturforskning ville vi öppna numret för läsningar av barnslighet och naivitet i vid bemärkelse.


TFL