Vol 43, Nr 1 (2013)

Öppet nummer

Innehållsförteckning

Från redaktionen

Från redaktionen PDF

Artiklar

Metaforer och materialiseringar. Om apor hos Vladimir Nabokov och Sara Stridsberg PDF
Amelie Björck
Våldets pedagogik. Krig och lek i svensk barnboksutgivning vid 1960-talets slut PDF
Olle Widhe
Affekt og effekt. August Strindbergs sensoriske skriftpraksis i Inferno PDF
Jens Lohfert Jørgensen
Mallarmés skriftpraktik. Meta- och mytopoetiska dimensioner PDF
Adam Wickberg Månsson
Naturens lov. Slaveri, terror og menneskerettigheder i lyset af Olympe de Gouges' L'esclavage de nègres, ou l'heureux naufrage (1789) PDF
Jonas Ross Kjærgård
Litteraturvetenskapen och det kosmopolitiska begäret PDF
Stefan Helgesson

Omläsning

Käte Hamburger, Die Logik der Dichtung (1957) PDF
J. Alexander Bareis, Anniken Greve, Sten Wistrand

Reception/Bevakning/Kritik

Recensionsblock PDF
Cristine Sarrimo, Åsa Arping, Per-Olof Mattsson, Lydia Wistisen, Erik van Ooijen

Hela numret som PDF

Vol 43, Nr 1 (2013) PDF


TFL