Vol 38, Nr 2 (2008)

Innehållsförteckning

Reflektion/Konfrontation/Diskussion

Historiens ställning i litteraturvetenskapen – forts. disk. PDF
Rikard Ericsson, Olle Widhe, Terry Eagleton, Thomas Götselius, Åsa Arping, Anne Heith, Torsten Pettersson 3-24

Artiklar

Överskridande & överträdelse. Om imitationsestetiken i Friedrich Schlegels Lucinde PDF
Mattias Pirholt 25-40
Medium och performativitet hos Thomas Thorild PDF
Otto Fischer 41-52
Det levande nuet. Om perception och enargeia i bysantinska och svenska ekfraser ägnade ortodoxa ikoner och kyrkorum PDF
Helena Bodin 53-66
Ringaryd 1976. Kulturcybernetik PDF
Jonas Ingvarsson 67-82

Reception/Bevakning/Kritik

Recensionsblock PDF
Annelie Bränström Öhman, Rochelle Wright, Roland Lysell, Karl Axelsson, Martin Fredriksson, Eva Nilsson Nylander, Anders Mortensen, Peter Westerlund 83-112

Hela numret som PDF

Årg 38, Nr 1 (2008) PDF
1-112


TFL