Vol 38, Nr 2 (2008)


##issue.coverPage.altText##

I detta nummer finner vi Terry Eagletons öppningsföreläsning ”Måste vi alltid historisera?”, från konferensen ”Historiens ställning i litteraturvetenskapen?”, som hölls i Stockholm i mars 2008. Utöver det Thomas Götselius, Åsa Arping, Anne Heith och Torsten Petterson, som i debatterande inlägg ger sin syn på det historiska och dess betydelse för ämnet.

Också flera av artiklarna har historisk inriktning. Mattias Pirholt utreder det mimetiska i Fredrich Schlegels provokativa roman Lucinde; Otto Fischer skriver om Thomas Thorilds försök att skapa nya kommunikationsvägar i sin samtid; Helena Bodin undersöker om fältet bysantinska studier kan skapa öppningar för nutida ekfrasforskning och Jonas Ingvarsson skriver om medier i Maria Gripes Tordyveln flyger igen.

Hamlet eller Hamilton? Forslid & Ohlssons försök att finna nya vägar för litteraturvetenskapen diskuteras av Anders Mortensen och Peter Westerlund, och i sedvanlig ordning granskas aktuell litteraturvetenskaplig litteratur.TFL