Vol 38, Nr 1 (2008)

Intermedialitet


##issue.coverPage.altText##

I detta nummer som ägnas intermedialitet erbjuder Jørgen Bruhn en god historisk översikt och avslutar med en vision om intermedialitetsstudiernas framtid. Även en av områdets centrala teoretiker, W.J.T. Mitchell, medverkar med ett kapitel ur What do Pictures Want (2005), där han gräver sig djupt ner i våra kollektiva föreställningar om vad bilder är.

Interartiella studier har under de senaste decennierna förfinat sina analysmetoder med hjälp av semiotiken. Lars Ellerström presenterar mot denna bakgrund ett teoretiskt försök att fördjupa förståelsen av ikonicitet. Slutligen visar Sara Danius med utgångspunkt i Proust och Benjamin på ytterligare ett samtida arbetsfält: undersökningen av det förnimbaras relation till de nya mediernas teknologiska förutsättningar.

Numret innehåller också en stafettdebatt, som löper från institution till institution och behandlar de pågående strukturella förändringarna inom ämnet litteraturvetenskap, bland annat orsakade av anpassningen till Bologna-modellen. I vanlig ordning återfinns även recensioner av aktuella böcker och avhandlingar.

I den digitala parallellupplagan av TFL saknas illustrationerna i W.J.T. Mitchells artikel »Vad vill bilder?«. De återfinns i tidskriftens pappersupplaga som kan beställas via redaktionen.TFL