Vol 37, Nr 4 (2007)

Performativitet


##issue.coverPage.altText##


Detta nummer ägnas åt performativitet. Med bidrag från Norden, Tyskland och England ges en mångfacetterad bild av det performativitetsteoretiska fältet. Performativitetsteori erbjuder redskap för maktanalys, och, i förlängningen, möjlighet att tänka social förändring. Vikki Bell, Wolfgang Behschnitt, Anna Biström, Jon Helt Haarder, Christian Lenemark och Kristina Malmio utforskar från skilda horisonter alternativa sätt att tänka kring litteratur, identitet och politik. Därtill får Pil Dahlerup och Ulf Olsson gott om utrymme att diskutera den nya textantologin Texter: från Sapfo till Strindberg (2006). Numret innehåller också, som vanligt, recensioner av aktuella litteraturvetenskapliga verk.

I den digitala parallellupplagan av TFL saknas Vikki Bells artikel »Performativitetens löfte«. Den återfinns i tidskriftens pappersupplaga som kan beställas via redaktionen.TFL