Vol 37, Nr 1–2 (2007): Jacques Rancière

Innehållsförteckning

Från redaktionen

Redaktionell inledning PDF
Anders Johansson, Camilla Brudin Borg 3

Reflektion/Konfrontation/Diskussion

Tjänstetillsättningssystemet. Enkät PDF
5-16

Artiklar

Litteraturens politik PDF
Jacques Rancière 17-34
Möte med Jacques Rancière PDF
Anders Johansson, Nils Olsson , Solveig Gade 35-42
Oväsen eller röster. Om de lägre klassernas intelligens hos Jacques Rancière PDF
Mikkel Bolt 43-54
Estetik & politik & spelet däremellan. Nystart inspirerad av Jacques Rancière PDF
Josef Früchtl 55-66
Konsten som process. Det sinnligas estetik PDF
Cecilia Sjöholm 67-74
Litteraturens genealogi. Om litteraturbegreppet hos Jacques Rancière PDF
Christina Kullberg 75-84
Den politiska processen. Franz Kafka läst med Jacques Rancière PDF
Isak Winkel Holm 85-98
Den estetiska autonomins frihet. Exemplet Ahndoril PDF
Carin Franzén 99-104
Fluiderande rum. Lars Noréns Salome, Sfinxerna PDF
Jakob Staberg 105-114
Bibliografi: Jacques Rancière PDF
Johanna Lundström 115-116

Reception/Bevakning/Kritik

- PDF
Ola Sigurdson, Per-Olof Mattsson, Ann-Sofie Lönngren, Peter Forsgren, Anders Tyrberg, Anders Johansson 117-136

Hela numret som PDF

Årg 37, Nr 1–2 (2007) Tema: Jacques Rancière PDF
1-136


TFL