Vol 37, Nr 1–2 (2007): Jacques Rancière


##issue.coverPage.altText##


Det första numret i Göteborgsredaktionens regi handlar om den franske filosofen Jacques Rancière. Utöver en översättning av titelessän ur hans nyligen publicerade Politique de la littérature (2007), innehåller numret en rad artiklar som på olika sätt belyser hans just nu mycket uppmärksammade försök att omformulera relationen mellan litteraturen och det politiska. Därutöver innehåller numret en enkät där tio litteraturvetare ger sin syn på en av universitetsvärldens mer akuta frågor: tjänstetillsättningssystemet. I vanlig ordning serveras dessutom en serie ambitiösa recensioner av aktuella litteraturvetenskapliga böcker.

I den digitala parallellupplagan av TFL saknas Jacques Rancières artikel »Litteraturens politik«. Den återfinns i tidskriftens pappersupplaga som kan beställas via redaktionen.TFL