Faderskap i förändring i 1970-talets ungdomsroman: Om fäder, mödrar och genusordning i Gunnel Beckmans Tre veckor över tiden och Ingvar Wahléns Flickan i huset vid ån

Pia Vuorio

Fulltext: PDF

TFL